| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Psykoterapi

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 2 months ago

Denne wiki handler om                                                                   

psykoterapi                                    

Det er en samling af noter fra læsning af faglitteratur og søgning på hjemmesider.                                    

Ambitionen er at kunne samle og formidle relevant historisk og aktuel viden om psykoterapi som fænomen.

Den skal ses i sammenhæng med wikier om kognitiv terapipsykologiersamtaler og proceskonsultation og Psykiatri (links åbner nye faner). 

Her er en oversigt med de vigtigste sider på denne wiki:

  • Hvad er psykoterapi?                                                                                                                              
  • Psykoterapeutiske retninger                                                                                                                    
  • Psykoterapeuter                                                                                                                                                                                                                                            
  • Anvendt litteratur 

                                                                                                                    

Bedste overblik over feltet giver: Alberdi Rosenbaum og Sørensen 2015

Du læse andre wikis om andre emner på http://jesperbuchholdtgjoerup.pbworks.com/

 

Denne side er besøgt  gange siden 30. juli 2014

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.